Tullverkets förslag till ändring av föreskrifter om tullförfaranden m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.