Tullverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Remiss (pdf 144 KB)

Taggar:

tullfrihet