Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar – godkännande och marknadskontroll (promemoria)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.