Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Rubricerad remiss innehåller ingen svensk författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Taggar:

kontrollstation