Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.