Utbildningsdepartementets promemoria Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.