Utbildningsdepartementets promemoria Gymnasial lärlingsanställning – ändring i semesterlagen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.