Utbildningsdepartementets promemoria Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.