Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 26 och 195 i Jönköpings län

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.