Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 2755 i Västra Götalands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.