Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 49 i Örebro län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.