Yttrande Kemikalieinspektionens rapport om nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk

I Kemikalieinspektionens rapport, som remitterats av Miljödepartementet, förslås ändringar i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Förslaget innebär att textiltvättmedel och maskindiskmedel inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter om den totala fosforhalten i medlet överstiger 0,2 viktprocent respektive 0,5 viktprocent.