Yttrande över ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

De föreslagna ändringarna i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling rör

–          införandet av en definition av tjänsteleverantör

–          nya slutdatum för utbetalning av stöd

–          borttagande av valmöjlighet för redovisning av lönekostnadspåslag

–          möjlighet till stöd för kostnader som uppstått vid nyttjande av stödmottagares eller samarbetsparters resurser

–          ändrade skrivningar om undantag från konkurrensutsättning vid bredbandsstöd

–          infört avdrag för brott mot regler för konkurrensutsättning vid bredbandsstöd

–          ändrade ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

–          borttagande av undantag för redovisning av moms för enhetskostnader för stallar samt

–          borttagande av förslag om att stödmottagare ska bifoga betalningsbevis för bakomliggande fakturor som uppstått hos någon annan än stödmottagaren i innovationsgruppen.

Taggar:

företagsstöd