Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om dykeriarbete samt till allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

De föreslagna föreskrifterna ersätter nu gällande föreskrifter om dykeriarbete (AFS 1993:57). Föreskrifterna reglerar de betingelser under vilka dykeriarbete får utföras, i synnerhet avseende krav på utbildning och bemanning.

Taggar:

dykeriarbete