Yttrande över betänkandet Avskaffande av filmcensuren för vuxna (SOU 2009:51)

I betänkandet föreslås att förhandsgranskningen av film för vuxna avskaffas och att en ny lag om åldersklassificering införs där avgiften för denna klassificering baseras på antalet spelminuter. Åldersklassificeringen kommer enligt förslaget att vara frivillig och de filmer som ej klassificeras kommer per automatik att få en femtonårsgräns.

Taggar:

filmcensur