Yttrande över betänkandet En ny biobankslag (SOU: 2010:81)

I betänkandet föreslås en ny biobankslag som ska ersätta den nu gällande lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Dessutom föreslås mindre ändringar i bl.a. rättegångsbalken och personuppgiftslagen (1998:204). Genom förslaget utvidgas lagstiftningens tillämpningsområde till att omfatta biobanker utanför hälso- och sjukvården, främst inom läkemedelsindustrins olika verksamheter. Syftet är att alla som lämnar vävnadsprover ska omfattas av det integritetsskydd som biobankslagen ger oavsett hur proverna har inhämtats. Övriga nyheter gäller bl.a. regler om spårbarhet, hantering av personuppgifter och provgivares rättigheter.

Taggar:

biobankslag