Yttrande över betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU:2012:19)

I betänkandet föreslås ändringar i patentlagen (1967:837) och patentkungörelsen (1967:838) som innebär att nationella (svenska) patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. Förslaget påverkar inte kostnaderna för de användare som önskar lämna in ansökningar på svenska medan det innebär minskade kostnader för de som önskar använda en ansökan hos såväl Patentverket (PRV) som utländska (engelskspråkiga) patentmyndigheter. Enligt förslaget ska en patentansökan kunna ges in och behandlas på engelska men patentkraven måste översättas till svenska. Denna översättning har dock bara en informativ funktion.

Taggar:

Patentlagen