Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.

De föreslagna ändringarna avser förtydligande av reglerna när det gäller ombyggnad, innebörden av krav på varsamhet och begreppet värdefull byggnad. Vidare föreslås ändringar i bestämmelser avseende bostäders utformning. Detta avser bl.a. utökade möjligheter att dela gemensamma utrymmen såsom hygienrum och kök. Förslagen gäller bostäder avsedda för en person. Det finns också förslag till ändrade regler om brandskydd för barnomsorg under kvälls- och nattetid.

 

Taggar:

byggregler