Yttrande över Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

Remissen innehåller förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Eurokodsystemet är europeiska konstruktionsstandarder för att verifiera bärförmåga, stadga och beständighet vid byggande. De föreslagna ändringarna avser att komplettera de befintliga eurokoderna med nya koder rörande laster och verifieringsmodeller för silos, behållare, cisterner och kranbanor. Förslaget innehåller även vissa redaktionella ändringar.

Taggar:

Eurokoder