Yttrande över delbetänkandet Sänkt restauarang- och cateringmoms (SOU 2011:24)

I delbetänkandet läggs förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och i bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete i inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget innebär bl. a. att skattesatsen för omsättning av restaurang- och cateringstjänster (serveringstjänster) – med undantag för den del som avser alkohol – sänks från 25 procent till 12 procent. I betänkandet anges att syftet med sänkningen är att öka sysselsättningen samtidigt som effektiviteten på arbetsmarknaden och i samhället i stort förväntas öka.