Yttrande över Elektroniska vägfraktsedlar (Ds 2016:42)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR-konventionen) och i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport. I sak anges förslaget innebära att Sverige ska ratificera ett tilläggsprotokoll till konventionen. Protokollet anges framför allt innebära att elektroniska fraktsedlar ska kunna användas i stället för fraktsedlar i pappersform, om parterna är överens om detta. Vidare föreslås att liknande regler om fraktsedelns form ska införas avseende inrikes transporter.

Taggar:

vägfraktsedlar