Yttrande över En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank. Det föreslås vidare ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. Slutligen finns förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

Det bakomliggande förslaget

Förslag