Yttrande över Finansdepartementets promemoria Sänkt reklamskatt 2020

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändring i 12 och 16 §§ lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam så att skattesatsen för annonser och reklam sänks från 7,65 procent till 6,9 procent. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor för ett beskattningsår.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2020.

Taggar:

reklamskatt