Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare, m.m.

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare vilka ersätter Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:14) om utgivning av elektroniska pengar. Finansinspektionen föreslår vidare ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, sina föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning och i sina föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Huvudsyftet med förslagen är dels att komplettera bestämmelserna i lagen (2011:755) om elektroniska pengar så att Sverige kan anses ha genomfört direktivet 2009/110/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, dels att ge vägledning till företagen om hur man ansöker om verksamhetstillstånd.