Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om ersättningssystem m.m.

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Syftet är att skapa ett regelverk baserat på EU-direktivens 1 bestämmelser om hur företagen ska mäta, styra, rapportera och ha kontroll över de risker som systemen för ersättningar till anställda kan medföra. Genom regleringen genomförs de

Det bakomliggande förslaget

1800.zip ()