Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till avgifter för tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Folkhälsomyndighetens förslag till förordning om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten. Förslaget omfattar nya avgifter för tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för den svenska marknaden, vilket regleras av lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Avgifterna är utformade som en differentierad engångsavgift för dels en ny produktanmälan, dels en anmälan om väsentlig ändring. Avgifterna är densamma oavsett vilken typ av produkt som rapporteras in.