Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förslaget innebär att Folkhälsomyndigheten tydliggör krav på språk, egenkontroll och produktkontroll.