Yttrande över förslag om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Remissen innehåller förslag till undantag från det regelverk som upprättast i enlighet med direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Kommissionen har godkänt dessa undantag genom beslut 2009/443/EG. Undantagen kommer bl.a. att påverka användningen av tungmetaller i elektriska och elektroniska produkter.