Yttrande över förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar. Det föreslås att uppgiftskravet i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar utvidgas till att även gälla bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och som behövs av hygienskäl eller tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt, så kallade mycket tunna platsbärkassar. Vid uppgiftslämningen ska det redovisas hur många av de tunna plastbärkassarna som utgör så kallade mycket tunna platsbärkassar.

Taggar:

plastbärkassar