Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om licensläkemedel m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets (TLV) föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention.

Förslaget anges innebära följande. En ny priskomponent, pris per order, införs, där ersättningen föreslås bli 630 kr för sterila beredningar och 380 kr för icke sterila beredningar. Det föreslås också att ett enhetligt pris för förpackning införs, oavsett antal tillverkade förpackningar, av en viss beredningsform. Slutligen föreslås att det ska vara möjligt att sänka priset på lagerberedningar under vissa förutsättningar. Ett nytt pris ska avspegla den faktiska kostnaden för att tillhandahålla den specifika lagerberedningen.