Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS)

Remissen innehåller förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS). Förslaget innebär att IMO resolutionen MSC.314(88) New ship reporting system ”in the sound between Denmark and Sweden” (SOUNDREP) införlivas i svensk rätt och att ett obligatoriskt sjötrafikrapporteringssystem för fartyg som framförs i Öresund därmed införs. Förslaget syftar till att öka övervakningen av fartygspassager i Öresund och att på så sätt förbättra trafikinformation och sjösäkerhetsmässiga uppgifter för passerande fartyg. Avsikten är att därigenom minska risken för grundstötningar och kollisioner.