Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i föreskrifterna i MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor och reglerar all hantering av explosiva varor med såväl tekniska som administrativa krav. Många tillstånds- och tillsynsmyndigheter tillämpar reglerna, de behöver därför vara konkreta i syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning. Det finns behov av att förtydliga vissa av reglerna. Därför innehåller regelförslaget ett antal förtydligande regler.

Stölder av explosivt material har förekommit under de senaste åren. Föreskrifterna syftar till att öka säkerheten kring explosiva varor som kan hamna i orätta händer i syfte att skada. Föreskrifterna tar även sikte på att öka säkerheten och brottsförebyggande genom krav på förvaring av utrustning och kontroller av verksamheter inom explosiva varor.

Förslaget ska också förhindra och förebygga att olyckor som tidigare skett med explosiva varor förekommer genom att föreskriva förändrade rutiner för drift i verksamheter.

Det bakomliggande förslaget

Förslag