Yttrande över förslag till ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift

Remissen innehåller ett förslag till ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift. Ändringen innebär att den del av den s.k. farledsavgiften (en avgift som finansierar de tjänster som Sjöfartsverket tillhandahåller handelssjöfarten) som beräknas på den last som fartyget lastar eller lossar minskar från 3,05 kronor per ton last till 2,90 kronor per ton last. Minskningen beräknas i den upprättade konsekvensutredningen uppgå till totalt omkring 24 miljoner kronor och 2 900 fartyg.

Taggar:

farledsavgift