Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:4) om direktstöd

Det remitterade förslaget innebär att jordbrukare i de mellersta och norra delarna av Sverige ska få möjlighet att tilldelas ett utökat stödrättsvärde. Stödet ges efter ansökningsförfarande till de jordbrukare som ägde stödrätter den 29 mars 2012, hade mjölkkvot under kvotåret 2010/2011 och levererade mjölk under kvotåret 2011/2012. Syftet med tilldelningen är att kompensera berörda jordbrukare för de sämre geografiska förutsättningar för odling i de aktuella regionerna och för att förhindra fortsatta nedläggningar av jordbruk i dessa regioner.