Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3)

Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att förslaget innebär en anpassning till det regelverk som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska gemenskapen. Regelrådet tillstyrker förslaget.

Taggar:

maskiner