Yttrande över förslag till ändringar i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal och i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Remissen innehåller av Transportstyrelsen framlagda förslag till ändringar i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). De föreslagna ändringarna i de aktuella föreskrifterna avser främst lättnader och förtydliganden beträffande sjöpersonals utbildning för att uppnå viss behörighet.