Yttrande över förslag till ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen).

I sak anges förslaget innebära att ankomstanmälan för varor som kommer med fartyg och flyg görs genom en deklaration för tillfällig lagring och reglerar också hur deklarationen för tillfällig lagring ska lämnas.

Taggar:

tullordningen