Yttrande över förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till föreskrifter om fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken.

Det föreslås att det i bestämmelser om villkor för siklöjefisket införs en regel om att samtliga fartyg ska vara utrustade med ett automatiskt identifieringssystem (AIS). Systemet, som ska uppfylla prestandanormer enligt förordning (EG) nr 1224/2009, ska vara påslaget under hela fiskeresan. Havs- och vattenmyndigheten föreslår också att det införs två nya fredningsområden: Långvind och Bonden. I området Långvind ska allt fiske vara förbjudet medan det i området Bonden ska vara förbjudet att fiska med nät och fasta redskap.

Taggar:

fiskreglering