Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagsställaren föreslår att föreskrifter och allmänna råd införs till regeringens förordning (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

flerbostadshus