Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Förslagsställaren föreslår att föreskrifter och allmänna råd införs till regeringens förordning (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)

Taggar:

flerbostadshus