Yttrande över förslag till föreskrifter om kassaregister

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till

·       Föreskrifter om standardexport av data i journalminne från kassaregister

·       Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister.

·       Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister.

Taggar:

Kassaregister