Yttrande över förslag till föreskrifter om kassaregister

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till

·       Föreskrifter om standardexport av data i journalminne från kassaregister

·       Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister.

·       Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

Kassaregister