Yttrande över förslag till föreskrifter om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget till nya föreskrifter är tänkt att ersätta tidigare mätföreskrifter för fjärrvärme (EIFS 2014:2).

Förslaget innebär i huvudsak att:

  • de nya bestämmelserna i fjärrvärmelagen inte gör någon skillnad på konsumenter och näringsidkare, vilket medför utökade skyldigheter för fjärrvärmeföretag och därmed utökade rättigheter för fjärrvärmekunder,
  • fjärrvärmeföretagen ska se till att kunderna får information om den faktiska energianvändningen,
  • insamling av mätvärden ska ske genom fjärravläsning,
  • fakturering ska ske minst fyra gånger per år,
  • kunderna ska kunna välja elektronisk faktura.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

värmeenergi