Yttrande över förslag till lag om tillfälliga bestämmelser om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser förslag till lag om tillfälliga bestämmelser om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Enligt förslaget ska tillstånden att sända digital kommersiell radio förlängas till och med den 31 juli 2026. Förutsättningarna för en förlängning anges i en lagen.