Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Gävleborgs län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Gävleborgs län. Förslaget innebär att 6 vägsträckor upplåts till vägnätet för bärighetsklass 4 (BK4).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 28 december 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag