Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Östergötlands län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Östergötlands lön. Förslaget innebär att 54 vägsträckor upplåts till vägnätet för BK4 och ytterligare 100 vägsträckor upplåts till vägnätet för BK4 under förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 28 december 2022, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2020:51) om bärighetsklasser i Östergötlands län ska upphöra att gälla.

Det bakomliggande förslaget

Förslag