Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Värmlands län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter för Värmlands län samt upphävande av Trafikverkets
föreskrifter (TRVTFS 2019:9) om bärighetsklasser i Värmlands län.

Förslaget innebär att en vägsträcka anges ingå i det upplåtna vägnätet för BK 4 och drygt hundra anges ingå i det upplåtna vägnätet för BK 4 givet att särskilda villkor uppfylls.