Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västernorrlands län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västernorrlands län. Förslaget innebär att 7 vägsträckor upplåts till vägnätet för bärighetsklass 4 (BK4).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 28 december 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag