Yttrande över förslag till nya föreskrifter om prövning av ägar-, ägarlednings- och ledningspersoner i kreditinstitut

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till:

  • Nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i kreditinstitut.
  • Nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.
  • Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
  • Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.
  • Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter.
  • Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter.

De nya föreskrifterna ska ersätta Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag