Yttrande över förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare som ska ersätta nu gällande föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

Det bakomliggande förslaget

Förslag