Yttrande över förslag till nya föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM och förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

De nu aktuella föreskrifterna med därtill anknuten konsekvensutredning utgör en komplettering av det ärende i samma ämne som behandlades av Regelrådet vid sammanträdet den 18 februari 2009.