Yttrande över Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt. Det föreslås att trängselskatt ska tas ut vissa dagar före helgdagar, dock inte om dessa dagar infaller på lördagar. Det föreslås också att de första fem vardagarna, utom lördag, i juli månad inte längre ska vara undantagna från trängselskatt likt juli månad tidigare varit. Det föreslås vidare att det införs varierad skattenivå baserat på låg- och högsäsong med högre belopp för högsäsong jämfört med gällande reglering. Passage vid tidsperioden kl. 06.00-06.29 föreslås också inkluderas i tiden för trängselskatt. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil föreslås vara 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong.